ABR Zorgnetwerk

Antibiotica zijn nodig voor het bestrijden van bacteriële infecties. Resistentie tegen antibiotica is een van de belangrijkste bedreigingen van de volksgezondheid. Zowel in binnen- als buitenland neemt de antibioticaresistentie (ABR) toe. Hierdoor ontstaan steeds vaker infecties die moeilijker of in sommige gevallen helemaal niet meer behandeld kunnen worden. Het is daarom van groot belang om antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden als het zich aandient.

Patiënten bewegen zich tussen verschillende zorginstellingen en zorgaanbieders. Denk hierbij aan het ziekenhuis, het verpleeghuis, de thuiszorg en de huisartsenpraktijk. Resistente bacteriën reizen met deze patiënten mee. Het bewegingspatroon van patiënten tussen zorginstellingen vindt vooral regionaal plaats. Een regiobrede uitvoering maakt de preventie en bestrijding van resistente bacteriën effectiever.

Professionals in de curatieve en de publieke zorg moeten daarom regionaal in de keten gezamenlijk werken aan een oplossing. Dit betekent dat de ziekenhuizen, GGD ’en, microbiologische laboratoria, huisartsen, revalidatieklinieken, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen etc. regionaal in een zorgnetwerk met elkaar moeten samenwerken. In Noord Nederland speelt het reeds bestaande multidisciplinaire netwerk voor regionale antimicrobiële resistentieproblematiek REMIS+ een cruciale rol. Op 3 april  2017 is het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland officieel gelanceerd in Izore te Leeuwarden.

ABR Programma VWS
In juli 2016 zijn door het ministerie 10 antibiotica (ABR) zorgregio’s aangewezen als onderdeel van een landelijk actieplan tegen antibioticaresistentie. Zij hebben de opdracht om samenwerking in de zorgketen te bevorderen en daarmee resistentievorming en –verspreiding te voorkomen. De zorgnetwerken hebben vanaf medio 2017 een pilotperiode van 2 jaar om op een bij die regio passende wijze, invulling te geven aan het VWS ABR programma. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/antibioticaresistentie