Activiteiten en werkgroepen

Het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland werkt aan verschillende onderwerpen om antibioticaresistentie in de regio te bestrijden. Werkgroepen pakken deze gezamenlijk en multidisciplinair op. De werkgroepen gebruiken REMIS+ als lanceringsplatform voor hun werkzaamheden. Daar worden ideeën opgehaald, plannen voorgelegd en ontwikkelingen doorgesproken met professionals uit de cure, care en publieke zorg in Noord Nederland.

Leden van de werkgroepen zijn afkomstig uit Alliade, GGD Fryslân, GGD Groningen, GGD Drenthe, Tjongerschans, Meriant, Treant, Izore, Certe, Thuiszorg Comfort, Zorggroep Groningen, Antonius Zorggroep, UMCG, Zorggroep Noorderbreedte, UMCG.

Nico Meessen (arts microbioloog UMCG), Marius van Beest (beleidsadviseur GGD Fryslân) en Wim Niessen (arts Maatschappij en Gezondheid GGD Groningen) treden op als inhoudelijk facilitator van de werkgroepen.

  • Regionaal Risicoprofiel
  • Nascholing
  • Auditering
  • Signaleringsoverleg
  • Transmurale Werkafspraken
  • Zorgkaart
  • Punt Prevalentie Onderzoek (PPO)
  • REMIS+
  • Regionaal overleg voor A-teams/Antibiotica-commissies

Meer informatie over de werkgroepen vindt u door aan de rechterkant van deze pagina op de desbetreffende werkgroepen te klikken.