Auditering

Auditering
De werkgroep Auditering stelt een regionaal plan voor auditeren op. Hierbij wordt aangesloten op de bestaande audit-systemen en wordt gestreefd naar regionale uniformering. Auditering en nascholingsplannen sluiten binnen de PDCA-cyclus op elkaar aan.

Voorzitter  van deze werkgroep is Jolanda Wiersinga, deskundige infectiepreventie, GGD Fryslân.