Nascholing

De werkgroep Nascholing stelt een nascholingsplan op voor hygiëne- en infectiepreventie in zorginstellingen in de regio. Het streven is te komen tot de aanstelling van ambassadeurs binnen instellingen op dit gebied. Voor hen zal een instellings- of discipline- specifiek nascholingsprogramma worden gemaakt. Bij de prioritering van type zorginstellingen wordt aangesloten op het risicoprofiel. Daarnaast wordt het regionaal beschikbare nascholingsaanbod en -materiaal geïnventariseerd en zoveel mogelijk beschikbaar gemaakt voor de regio.

Voorzitter van de werkgroep is Jet van der Weerd, Sectiemanager infectiepreventie, UMCG.