Punt Prevalentie Onderzoek (PPO)

Om inzicht te krijgen in het vóórkomen van resistente darmbacteriën onder verpleeghuiscliënten wordt een puntprevalentieonderzoek (PPO) uitgevoerd. Het landelijke PPO in verpleeghuizen wordt gecoördineerd door het RIVM en uitgevoerd door de regionale ABR zorgnetwerken. In het Noorden is Corinna Glasner de regionale PPO coördinator voor het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland. Het PPO geeft inzicht in het vóórkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen. Dat resistente bacteriën een probleem kunnen vormen is bekend, maar de omvang van het probleem binnen verpleeghuizen is onbekend. Om adequate en proportionele maatregelen te kunnen nemen is dit inzicht van cruciaal belang.
Elk verpleeghuis waar minimaal 30 cliënten verblijven, met een specialist ouderengeneeskunde als hoofdbehandelaar, kan meedoen. Er kunnen ook meerdere locaties tegelijk meedoen met het onderzoek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corinna Glasner. Zij is PPO Coördinator van het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland, email: c.glasner@umcg.nl

Hier vindt u de factsheet over het onderzoek.