Regionaal overleg voor A-teams/Antibiotica-commissies

Bestaat op dit moment uit:

 • TREANT
 • Martiniziekenhuis Groningen (tevens in Santeon netwerk)
 • Wilhelminaziekenhuis Assen
 • OZG Winschoten
 • Labmicta
 • Isala
 • UMCG

Voor:

 • Ziekenhuisapothekers
 • Internist-infectiologen
 • Kinder-infectiologen
 • Intensivisten
 • Artsen-microbioloog
 • Medisch specialisten met affiniteit voor infectieziekten

Om te komen tot: 

 • Intensievere regionale samenwerking
 • Meer homogeniteit in antibioticaformularia
 • Kennisdeling
 • Werk verdelen

Contact: Jerome Lo ten Foe, arts-microbioloog, Martiniziekenhuis/Certe /UMCG