Regionaal Risicoprofiel

De werkgroep Risicoprofiel maakt een regionale vertaling van een landelijk ontwikkeld format voor een risicoprofiel antibioticaresistentie. Het doel is te komen tot een prioritering van te ondernemen acties bij de verschillende soorten instellingen in de regio. Daarbij wordt rekening gehouden met de prevalentie van resistente micro-organismen, de aanwezigheid van risicogroepen en het al dan niet verrichten van handelingen die een risico op overdracht opleveren. Ook de mate waarin al preventieve maatregelen zijn getroffen, wordt meegenomen. Het risicoprofiel is de basis voor het risicobeheersplan voor Noord Nederland.

Voorzitter van de werkgroep is Machiel Vonk, arts Infectieziektenbestrijding, GGD Groningen.

Het eerste regionale risicoprofiel leest u hier.