REMIS+

REMIS+ staat voor Regionaal Microbiologisch Infectiologisch Symposium van het (infectie)preventienetwerk Noord Nederland. REMIS+ vormt de inhoudelijke basis voor het ABR Zorgnetwerk NN.

Het REMIS+ netwerk komt maandelijks bijeen en bestaat uit ruim 500 professionals uit verschillende disciplines. Zij komen uit de regio Groningen, Friesland, Drenthe, Twente en Overijsel. Zij zien noodzaak voor samenwerking over grenzen van eigen professie en instelling heen om de regionale verspreiding van (bijzonder resistente) micro-organismen te voorkomen en de veiligheid van patiënten te garanderen.

In de periode 2017-2020 is het speerpunt van het REMIS+ netwerk het organiseren van en samenwerken in de keten binnen de zorgregio. Door een gezamenlijke aanpak, verbeterde communicatie en bevordering van kennis- en data-uitwisseling voor de bestrijding van antibioticaresistentie. Zo zullen er in de regio inhoudelijke activiteiten worden georganiseerd om te komen tot een regionaal risicoprofiel en beheersplan, prevalentiemetingen, een regionaal signaleringsoverleg alsook een audit- en nascholingsplan.