Zorgkaart

De werkgroep Zorgkaart zorgt voor een actueel overzicht van alle bij het netwerk en de ABR-problematiek betrokken (zorg)instellingen. Dit overzicht wordt aangevuld met informatie die vanuit andere werkgroepen relevant wordt geacht voor bestrijding van antibioticaresistentie in de regio.

Voorzitter van de werkgroep is Peter van der Tas, arts infectieziekten bestrijding, GGD Fryslân.