Regionaal SignaleringsOverleg

De werkgroep Signaleringsoverleg bereidt een regionaal signaleringsoverleg voor. Hierin bewaakt deskundigheid uit diverse disciplines het aantal uitbraken en de grootte daarvan. Daarnaast adviseert het overleg over maatregelen bij uitbraken die met de reguliere ondersteuning van GGD en medisch-microbioloog niet onder controle te brengen zijn. Voor het bewaken van uitbraken wordt op termijn gestreefd naar een digitaal meldingssysteem.

Voorzitter van de werkgroep is Mathijs Berends, data-analist, Certe.