Wie zijn wij?

Het ABR Zorgnetwerk is een netwerk van professionals en bestuurders zorgaanbieders in Noord Nederland die met elkaar het belang van bestrijding van antibioticaresistentie in de regio onderschrijven en zich daarvoor inzetten. Daarbij kijken zij over de grenzen van de eigen instelling heen en is het multidisciplinair.

Een goed hygiënebeleid vraagt een gedegen aanpak in de hele zorgketen. Het belang van de opzet van regionale zorgnetwerken voor hygiëne en infectiepreventie is dan ook groot.”
(Frank van der Linden, bestuurder Zorggroep Tangenborgh). Lees hier het interview.

“Antibiotica-resistentie gaat iedereen aan.”
(Alex Friedrich, hoogleraar medische microbiologie en infectiepreventie, UMCG). Lees hier het opiniestuk.

Het besef dat multidisciplinaire samenwerkingen in de zorg van belang zijn, groeit steeds meer. Ook als het gaat om bestrijding van antibioticaresistentie.”
(Victor Verrijp, Directeur Beleidsontwikkeling en externe relaties, UMCG). Lees hier zijn blog

Infectiepreventie kost geen tijd, het levert tijd op!”
(Mieke Draijer, directeur medische zaken Zorggroep Alliade). Lees hier het column.

‘De infectiepreventie van Zorg Overdraagbare Aandoeningen (ZOA’s) is zowel een professionele, als bestuurlijke verantwoordelijkheid.’
(Wilfred Juurlink, bestuurder Zorggroep Alliade). Lees hier de impressie van de bestuurlijke ABR meeting langdurige zorg in Noord Nederland.

Ken je tegenstander. Elke 20 minuten ontstaat er een nieuwe generatie bacteriën. Telkens als we een nieuw antibioticum toepassen, geven we bacteriën dus miljarden kansen om codes te kraken en zich aan te passen zodat de bacterie resistent wordt tegen het middel. De evolutie lijkt altijd te winnen. Toch kunnen we helpen om de resistentie-ontwikkeling te vertragen door de antibiotica alleen op een juiste manier te gebruiken”.
(Nico Meessen, arts-microbioloog UMCG). Lees de rest van het artikel hier.

“ABR vraag om een multidisciplinaire systeembenadering”.
(Alewijn Ott, arts-microbioloog Certe) Lees hier het artikel.

Ik ben aangesloten bij kwartiermaker stuurgroep, omdat ik ervan overtuigd ben dat actie nodig is voor het te laat is! Het verminderen van risico’s op antibioticaresistentie in de regio, moeten we in de regio goed en breed met elkaar oppakken. Goede hygiëne, infectiepreventie en een terughoudend antibioticabeleid.”
(Boudewijn Ponsioen, Raad van Bestuur Wilhelmina Ziekenhuis Assen).

“Antibioticaresistentie gaat niet meer weg”.
(Wim Niessen, arts Maatschappij en Gezondheid GGD Groningen).

“De infectieveiligheid van de Nederlandse zorg kan alleen met intensieve en multidisciplinaire samenwerking behouden blijven“.
(Anne-Marie van Elsacker, arts-microbioloog,  Medisch Manager,  Izore/Certe).