Kwartiermaker stuurgroep

De stuurgroep voor het Zorgnetwerk ABR Noord Nederland bestaat uit verschillende betrokken stakeholders in de regio. Zij zijn in de regio het bestuurlijk gezicht van het ABR ZNN en aanspreekpunt voor collega-bestuurders in de regio. De leden van de stuurgroep dragen het belang van het netwerk onder collega’s in de regio actief uit.

Uitgangspunt is het geven van zoveel mogelijk ruimte aan professionals in ABR-REMIS+ verband om met de inhoudelijke vraagstukken van antibioticaresistentie in de regio aan de slag te gaan. De stuurgroep faciliteert de professionals in het netwerk, door verbindingen te leggen waar dat nodig is, te vertrouwen op de professional- oplossing  en te faciliteren en stimuleren dat zij op inhoud kunnen werken, waarop de professionals aanspreekbaar zijn.

Leden zijn:
Jacob Dijkstra, bestuurder IZORE/CERTE (voorzitter)
Loes Huender, directeur Ondersteunende Specialismen UMCG
Wilfred Juurlink, bestuurder Alliade Zorggroep
Frank van der Linden, bestuurder Zorggroep Tangenborgh
Boudewijn Ponsioen, raad van bestuur Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Annet Hunderman, kwartiermaker ABR Zorgnetwerk Noord Nederland
Frans Haenen, Hoofd Centrale Dienst en Ondersteuning, GGD Fryslân