Acute verloskunde

Als acute verloskunde zorg nodig is, is een adequate diagnostiek en goede samenwerking tussen verschillende ketenpartners van levensbelang voor zowel de zwangere als het (ongeboren) kind.

In Noord Nederland heeft een werkgroep bestaande uit verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en ambulancezorg van februari 2009 tot februari 2011 de zorgketen Acute Verloskunde in kaart gebracht.

Geconcludeerd werd dat het werkelijk met elkaar delen van informatie over de keten acute verloskunde zich in een beginfase bevindt. In diverse samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan het verder professionaliseren van het vakgebied obstetrie, maar de ontwikkelde en aanwezige kennis en werkwijzen worden weinig en onvoldoende zichtbaar met elkaar gedeeld. Daarom is de werkgroep van mening dat ten aanzien van de acute verloskunde de verschillende beroepsgroepen meer en beter met elkaar zouden moeten samenwerken. Het uiteindelijke doel is om voor de zwangere en het (ongeboren) kind betrouwbare zorg te leveren.

De eindrapportage is in maart 2011, samen met de rapportages van de andere werkgroepen, aangeboden aan het ROAZ.

Klik hier om het volledige rapport te lezen