Acute zorgketens

Voor iedere ketenbeschrijving heeft een specifieke werkgroep, bestaande uit (medische) professionals, de aandoeningen en spoedstromen in kaart gebracht. De beschrijvingen geven inzicht in de benodigde en beschikbare capaciteit en helpen om sluitende afspraken te maken met betrokken ketenpartners.

Monitoren
Nadat de ketens in kaart zijn gebracht wordt de keten blijvend in de gaten gehouden en worden de ketens gemonitord. Een of twee keer per jaar wordt de keten geëvalueerd door de werkgroep.
Door te monitoren in de acute zorg, geven ketenpartners gezamenlijk inzicht in de acute zorgketen. De nadruk ligt op de kwaliteit van zorg, waarbij transparantie en eenduidige taal van belang is.