Acute psychiatrie

Soms hebben mensen door een psychiatrische ziekte en/of andere omstandigheden zulke hevige ziekteverschijnselen dat zij snel hulp nodig hebben.

Verbeteringen moeten er daadwerkelijk aan bijdragen dat de patiënt op het juiste moment de juiste zorg door de juiste organisatie krijgt. Het streven is een duurzame keten waarin de continuïteit van zorg voor de (suïcidale) patiënt centraal staat.

De drie ketens Acute Psychiatrie in Noord Nederland (Drenthe, Groningen en Friesland) bestaan uit de ketenpartijen: GGZ, Ambulancezorg, Politie Noord Nederland, VNN, Doktersdiensten, Huisartsenkring, GGD, SEH en Psychiatrie Ziekenhuizen en in Friesland aangevuld met het Regie Centrum/Veilig Thuis en Spoed4Jeugd.

De ketenwerkgroepen van Drenthe en Groningen hebben beide in 2014 een ketenrapportage aangeleverd aan het ROAZ. De ketenrapportage Friesland was klaar in mei 2017.

De werkgroepen evalueren de acute zorgketen blijvend en toetsen de werkwijze en afstemming aan nieuwe landelijke afspraken, zoals bijvoorbeeld de ‘generieke module acute psychiatrie’ en het ‘model passend vervoer voor personen met verward gedrag’.

Ketenrapportage Acute Psychiatrie Friesland 2017
Ketenrapportage Acute Psychiatrie Drenthe 2014
Ketenrapportage Acute Psychiatrie Groningen 2014
Generieke Module Acute Psychiatrie 2017
Model passend vervoer mensen met verward gedrag 2017