CVA

In de acute fase is een snelle herkenning van een beroerte, adequate diagnostiek en tijdige behandeling van levensbelang voor de patiënt!

In Noord Nederland heeft een werkgroep in opdracht van het AZNN van september 2014 tot en met juni 2015 een beschrijving gemaakt van de acute zorgketen van een ’patiënt onder verdenking van een acuut cerebro vasculair accident’. De werkgroep, bestaande uit (medisch) professionals heeft knelpunten in kaart gebracht en aanbevelingen ter verbetering gedaan. Belangrijke aanbevelingen zijn o.a.:

  • Zet in op voorlichting voor burgers over het herkennen van de signalen die wijzen op beroerte.
  • Triagesystemen meldkamer, dag praktijken en huisartsenposten maken gebruik van de FAST test. Leg vast dat dit zo blijft.
  • Laat de meldkamer te allen tijde patiënten/mantelzorgers informeren over het feit dat de ambulance onderwerp is.
  • Benut de ritinformatie van ambulances beter op SEH afdelingen van ziekenhuizen.
  • Besteed meer aandacht aan nazorg voor CVA-patiënten.

Het rapport is door de werkgroep aangeboden aan het ROAZ. Het is daarna bekrachtigd door het ROAZ Friesland en ROAZ Drenthe/Groningen en door het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland. De werkgroep CVA evalueert de acute zorgketen blijvend en komt hiervoor een tot twee keer per jaar bij elkaar.

In het voorjaar van 2017 heeft de werkgroep een medisch inhoudelijk protocol opgesteld over de organisatie van de CVA zorg in Noord Nederland.

Regionaal Protocol Inrichting CVA Noord Nederland februari 2018
Regionaal Protocol Inrichting CVA (beroertezorg) Noord Nederland september 2017
Ketenrapportage CVA Friesland
Ketenrapportage CVA Drenthe Groningen
Afspraken AZNN ambulancediensten en ziekenhuizen trombolyse CVA en IAT