Multitrauma

Op initiatief van het AZNN en het managementteam van het traumacentrum UMCG is in januari 2016 gestart met het uitvoeren van een kwaliteitsproject voor de acute zorgketen Multitrauma.

Grondslag voor het project is het feit dat in het werkgebied van het AZNNN  de multitrauma patiënten met een Injury Severity Score (ISS) ≥16 niet volgens de normen van het Zorginstituut in voldoende mate worden aangeboden in een level 1 traumacentrum. De norm hiervoor is 90%; de werkelijkheid in het werkgebied is circa 60%.

In Noord Nederland heeft een werkgroep, bestaande uit traumachirurgen, SEH-artsen, MMT-artsen, ambulancemedewerkers, huisartsen en meldkamermedewerkers, een beschrijving gemaakt van de acute zorgketen van een ‘patiënt onder verdenking van een multitrauma’.

De werkgroep heeft indicatoren vastgesteld, verbeter- en knelpunten in kaart gebracht en het patiëntenperspectief zichtbaar gemaakt.  Belangrijke aanbevelingen zijn o.a.:

  • Beleg de centrale regie voor het volgen van de juiste procedures en de organisatie van de zorgverlening bij de meldkamer. Ontwikkel daarvoor een capaciteitssysteem, dat de meldkamer inzicht geeft in de operatiecapaciteit van de ziekenhuizen.
  • Ziekenhuizen verwijzen patiënten die niet passen binnen de infrastructuur (levelindeling) van het ziekenhuis na stabilisatie en eventuele diagnostiek binnen 6 – 12 uur door naar een centrum met de juiste infrastructuur.
  • Herijk de verantwoordelijkheden van prehospitale professionals (en met name de MMT-arts) binnen het ROAZ. Het moet helder zijn wie op welk moment inhoudelijk en juridisch verantwoordelijk is voor de behandeling van de patiënt.
  • Ontwikkel en gebruik één traumaprotocol voor Noord Nederland of voor heel Nederland.
  • Casusbesprekingen dienen bij voorkeur ketenbreed (112 – SEH) te zijn.
  • Ontwikkel een scholingsmodule voor ambulancemedewerkers, SEH-medewerkers en andere betrokkenen in de prehospitale fase en herhaal deze regelmatig voor nieuwe medewerkers.
  • Herbevestig de afspraken rondom cancelen van het MMT in het document Inzet- en cancelcriteria MMT en besteed hier aandacht aan in de scholing voor prehospitale hulpverleners.
  • Organiseer een bijeenkomst voor huisartsen over multitrauma en de aanbevelingen van de werkgroep.

Het rapport is in november 2016 door de werkgroep aangeboden aan het ROAZ. Het is daarna bekrachtigd door het ROAZ Friesland en ROAZ Drenthe/Groningen en door het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland. De werkgroep Multitrauma evalueert de acute zorgketen blijvend en komt hiervoor een tot twee keer per jaar bij elkaar.

Rapportage Multitrauma