rAAA

Een geruptureerd aneurysma (rAAA) is een potentieel levensbedreigende aandoening, die snel chirurgisch handelen vereist. Goede logistiek, een interdisciplinaire aanpak en goede regionale afstemming zijn hiervoor cruciaal.

In Noord Nederland heeft een werkgroep, bestaande uit vaatchirurgen, huisartsen en ambulancediensten, van september 2014 tot en met juni 2015 een beschrijving gemaakt van de acute zorgketen van een ‘patiënt onder verdenking van een geruptureerd aneurysma aortae abdominalis’.

Het traject met medisch professionals heeft geleid tot inzicht in een aantal verbeterpunten bij aanbieders en voor de keten. Het betreft hier kwalitatieve punten maar ook doorstroomverbeteringen in de keten. De uitkomsten leiden tot versterking van de keten en voldoende beschikbaarheid van de te verlenen zorg in het werkgebied. Belangrijke aanbevelingen zijn o.a.:

  • Kom tot een eenduidige wijze van het melden van capaciteitssluitingen bij de meldkamer
  • Deel beschikbare data over en in de keten, zonder oordeel met een focus op verbetering.
  • Zorg voor gestructureerde afstemming tussen de RAV’s en ziekenhuizen bij zorginnovatie en/of herinrichting van zorg.
  • Evalueer de keten periodiek op basis van ketenindicatoren in samenspraak met relevante zorgprofessionals.

Het rapport is door de werkgroep aangeboden aan het ROAZ. Het is daarna bekrachtigd door het ROAZ Friesland en ROAZ Drenthe/Groningen en door het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland. De werkgroep rAAA evalueert de acute zorgketen blijvend en komt hiervoor een tot twee keer per jaar bij elkaar.

Rapportage rAAA Friesland
Rapportage rAAA Drenthe Groningen