Regionale Visitatie Commissie

De Regionale Visitatie Commissie (RVC) coördineert de visitaties binnen de regio Noord Nederland. Besluitvorming vindt plaats door het Managementteam van het AZNN.

De RVC is verantwoordelijk voor:

  • Het ontwikkelen en onderhouden van het visitatiemodel
  • De reglementaire uitvoering van de visitaties
  • Een hoogwaardige kwaliteit van de uitvoering van de visitaties (waaronder kwaliteit van de visiteurs)
  • De uniformiteit van verslaglegging en eenduidigheid van beoordeling
  • Het nemen van initiatieven ter verbetering van de kwaliteitszorg op het gebied van de acute zorg
  • Periodieke geanonimiseerde terugkoppeling van de uitkomsten aan de ROAZ-en
  • Archivering en documentbeheer

Samenstelling Regionale Visitatie Commissie

Dhr. Arvid Munzebrock (voorzitter)Traumachirurg Medisch Centrum Leeuwarden en lid MT-AZNN
Dhr. Frank Kroezen (vice-voorzitter)Traumachirurg Treant Zorggroep
Mw. Renske Barnhard (lid)SEH-arts Martini Ziekenhuis
Mw. Irene Donse (lid)Traumachirurg Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Dhr. Erwin ten Hoeve (lid)SEH-arts Ziekenhuis De Tjongerschans
Mw. Ineke Jonkheer (lid)Manager SEH/crisiscoördinator Ziekenhuis Nij Smellinghe
Dhr. Johan van der Meer (lid)Manager Centrale Spoedopvang Universitair Medisch Centrum Groningen
Dhr. Luuk Tomson (lid)Hoofd SEH Treant Zorggroep locatie Emmen, crisiscoördinator/business continuity manager
Vacature (lid)Medisch Manager ambulancedienst
Mw. Ineke Colpa (ambtelijk secretaris)Stafadviseur Acute Zorgnetwerk Noord Nederland

Visiteurs

Dhr. Fred DirksDokterswacht Friesland
Mw. Marianne DuijndamDoktersdienst Groningen
Dhr. Jan van der HaveGGD Groningen
Dhr. Klaas Jan HulsebosUMCG Ambulancezorg
Mw. Karin Kinds-WittenboerGGD Drenthe
Dhr. Ronald OfficierCentrale Huisartsendienst Drenthe
Dhr. Arno OverduinRAV Fryslan
Dhr. Hein van der WerffAmbulancezorg Groningen
VacatureGGD Friesland