Crisisbeheersing & OTO

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing draait om het voorbereid zijn op een ramp of (interne) crisis. Getroffen maatregelen, voorzieningen en de voorbereidingen helpen om de continuïteit van zorg ook in die situaties te handhaven. Een ramp of crisis komt altijd op een onverwacht moment en verstoort de openbare veiligheid ingrijpend.
Voor zorginstellingen is het goed kunnen functioneren tijdens deze bijzondere omstandigheden een belangrijke professionele uitdaging en een wettelijke plicht. In het programma Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) wordt hulpverleners geleerd hoe zij hun taken moeten uitvoeren tijdens een (grootschalige) ramp. En ook hoe zij moeten handelen bij een (interne) crisis.

Onder de noemer ‘Cycloon’ worden zorginstellingen ondersteund om zich voor te bereiden op rampen en crisis. Dit wordt gedaan door middel van het effectief inzetten van subsidiegelden, het organiseren en faciliteren van opleidingen en trainingen en het verbinden van de keten door middel van regionale projecten omtrent crisisbeheersing.

OTO (Opleiden Trainen Oefenen)

OTO heeft als doel een aantoonbare borging van de vakbekwaamheid van de verschillende sleutelfuncties. Dit gebeurt door het aanbieden van opleidingen en trainingen gericht op de kwalificatie profielen en taakkaarten. Het streven is meer samenhang door een cyclisch verloop van opleiden, trainen en oefenen. De activiteiten zijn gebaseerd op het Kwaliteitskader Crisisbeheersing & OTO 2.0.

Het uitgangspunt van het opleidingsprogramma is dat het aanbod ‘van, voor en door de zorg’ wordt georganiseerd. Dat betekent dat de activiteiten zoveel mogelijk door eigen medewerkers worden uitgevoerd en aansluiten bij de behoeften van ketenpartners in het netwerk.

Sinds 2008 stelt het Ministerie van VWS structureel OTO – stimuleringsgelden beschikbaar voor het opleiden, trainen en oefenen van zorginstellingen. Het doel van deze beschikbaarheidsgelden is goed voorbereid te zijn op rampen, waardoor de kwaliteit van rampenopvang verbetert.