CBRN faculteit

Sinds 2010 heeft AZNN bevoegdheid om de activiteiten rondom CBRN in Noord Nederland zelfstandig uit te voeren. CBRN staat voor Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire stoffen die, wanneer zij vrijkomen, een potentieel gevaar voor de gezondheid van mens en omgeving kunnen vormen.

Met behulp van de faculteit zijn richtlijnen en protocollen samengesteld. Er zijn materialen aangeschaft voor de zorginstellingen en er zijn diverse trainingen en opleidingen uitgevoerd om aandachtsfunctionarissen op te leiden.

Drie ziekenhuizen in Noord Nederland hebben een SEH profiel acute intoxicatie voor het scenario waar bij 3-5 ‘chemische’ slachtoffers als gevolg van een incident binnen een uur op de SEH gepresenteerd kunnen worden en hebben voorzieningen voor decontaminatie:

  • UMCG Groningen
  • MCL Leeuwarden
  • Treant, locatie Scheper Ziekenhuis Emmen

Daarnaast  is in ieder ziekenhuis in de regio Noord Nederland minimaal één CBRN-aandachtsfunctionaris aangesteld om vanuit de eigen zorginstelling CBRN-activiteiten te organiseren en uit te voeren.

De volgende groepen zijn betrokken bij CBRN:

CBRN kerngroep
De kerngroep bestaat uit een afvaardiging van crisiscoördinatoren van de profielziekenhuizen, GGD en ambulancezorg. Zij zijn, onder voorzitterschap van AZNN, verantwoordelijk voor de voortgang van de CBRN – faculteit.

CBRN expertgroep (in ontwikkeling)
De expertgroep bestaat uit inhoudelijke experts op het gebied van C (chemisch), B (biologisch), R (radiologisch) en N (nucleair). Individueel kunnen zij worden geraadpleegd over hun eigen expertise en vakgebied. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd advies over CBRN richtlijnen en voorbereidingen.

CBRN platform (in ontwikkeling)
Het platform bestaat, onder voorzitterschap van AZNN, uit een afvaardiging van aandachtsfunctionarissen CBRN. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van CBRN-activiteiten in de regio en hun eigen instelling.

CBRN coördinator
Sinds 1 januari 2019 pakt Sandra Willemsen (Antonius Ziekenhuis) als regionale CBRN coördinator een aantal CBRN taken op in de regio. Zij houdt zich onder andere bezig met het inrichten van de diverse platforms en de opleiding/bijscholing CBRN. Daarnaast is het mogelijk om Sandra uit te nodigen als waarnemer bij oefeningen en als adviseur om oefeningen te ontwikkelen.