Kaders en protocollen

Regionaal meerjarenbeleidsplan

Het regionaal meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing & OTO 2016-2020 beschrijft de ambitie en de doelen van AZNN. Als een van de partners in de acute zorgsector wil het AZNN zorgcontinuïteit, opgeschaalde zorg en de noodzakelijke integrale voorbereiding op rampen en crises waarborgen. Dit meerjarenbeleidsplan is richtinggevend voor de activiteiten voor, door en tussen de zorginstellingen.

Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing & OTO

Landelijk beleidskader

Het landelijk beleidskader gaat om beschrijving van de landelijke projectorganisatie, een beleids- en begrippenkader en een voorstel voor uniforme verantwoording.

Landelijk Beleidskader

Kwaliteitskader Crisisbeheersing & OTO 2.0

Het Kwaliteitskader Crisisbeheersing & OTO 2.0 is ontwikkeld om expliciet aan te kunnen geven welke activiteiten minimaal nodig zijn om voorbereid te zijn op rampen en crises voor de zorgsector. Een kwaliteitskader dat organisaties die verenigd zijn in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) antwoord geeft op de vraag: wat moet een organisatie minimaal geregeld hebben om voorbereid te zijn op rampen en crises? Ook geeft het kwaliteitskader antwoord op de vraag: in welke mate is de organisatie reeds voorbereid op  deze rol en functie?

Kwaliteitskader Crisisbeheersing & OTO 2.0

Gewondenspreidingsplan

Het gewondenspreidingsplan is een regionaal protocol waarin is vastgelegd welk ziekenhuis welke patiënten opneemt in geval van een ramp of crisis. Dit gebeurt onder andere op basis van de medische behandelcapaciteit per ziekenhuis.

Gewondenspreidingsplan 2016