OTO - stuurgroep

De verantwoordelijkheid voor programma Crisisbeheersing & OTO ter voorbereiding op rampen en crisis ligt bij de OTO-stuurgroep. De stuurgroep wordt gevormd door:

  • Manager GGD/GHOR Drenthe, Corry Kanning
  • Centrale Huisartsendienst Drenthe, Ronald Officier
  • Manager stafbureau RAV Fryslân, Arno Overduin
  • Clustermanager Acute Zorg Martini Ziekenhuis, Peter Smit
  • Business Continuity Manager Treantgroep, Luuk Tomson
  • RVE manager SEH MCL, vacature
  • Manager AZNN (voorzitter), Astrid Koek
  • Stafassistent Crisisbeheersing & OTO en kenniscentrum, Monique van Gent
  • Programmamanager Crisisbeheersing & OTO en kenniscentrum, Bea Visser-Corpier