OTO - visie

Het uitgangspunt van het  OTO – programma is dat het aanbod ‘van, voor en door de zorg’ wordt georganiseerd. Dat betekent dat de activiteiten zoveel mogelijk door eigen medewerkers worden uitgevoerd en aansluiten bij de behoeften van ketenpartners in het netwerk.

Het programma is competentiegericht. Onder competenties wordt verstaan een geïntegreerd geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes’.

De onderdelen opleiden, trainen en oefenen worden als volgt vertaald:
Opleiden is het overdragen van kennis over crisismanagement aan de medewerkers die een rol hebben in de crisisorganisatie. Ook gaat het om het borgen van deze kennis door bijvoorbeeld een nascholing of opfriscursus.

Een training is het toepassen van de opgedane kennis en inzichten. Ook gaat het om het bijbrengen en aanleren van vaardigheden die nodig zijn om de rol in de crisisorganisatie goed te vervullen.

Een oefening is het in de praktijk inzetten en toepassen van kennis en vaardigheden in de crisisorganisatie. Dit naar aanleiding van een in scène gezette crisis of onderdelen daarvan.

In het verlengde van deze onderdelen is het wenselijk een bepaalde volgorde aan te brengen in de focus van het opleiden, trainen en oefenen. Globaal is deze als volgt:

  1. Focus op het individu.
  2. Focus op een groep gelijke functionarissen.
  3. Focus op het team (horizontale samenwerking).
  4. Focus op functionarissen in de lijn (verticale samenwerking).
  5. Focus op het systeem.

Uiteindelijk is het doel om de voorbereiding van de zorginstelling op rampen en crisis op het gewenst niveau te brengen.