Kenniscentrum en inschrijven

Het AZNN vervult een belangrijke rol als kenniscentrum op het gebied van acute zorg in de regio. Het team richt zich op het ontwikkelen, verzamelen en delen van kennis en vaardigheden op het gebied van zorgontwikkeling, training en opleiding van professionals.

De kenniscentrumactiviteiten van AZNN bestaan onder andere uit het organiseren en faciliteren van opleidingen, cursussen en regionale bijeenkomsten zoals refereeravonden en symposia. Deze activiteiten worden in nauwe samenwerking en afstemming met de ketenpartners ontwikkeld en uitgevoerd.

De opleidingen, cursussen en bijeenkomsten zijn onderverdeeld in onderstaande categorieën. Hier kun je je tevens inschrijven voor de betreffende opleidingen, cursussen en bijeenkomsten.