“Samen voor een sterke acute zorgketen!”

CBRN - Opleiding Aandachtsfunctionaris Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire stoffen (CBRN)

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor de professional die als CBRN aandachtsfunctionaris is aangesteld  en daarmee verantwoordelijk is om de organisatie voor te bereiden door middel van de ‘leidraad opvang chemische slachtoffers’.

Leerdoelen

Aan het eind van deze opleiding ben je in staat om:

 • Uit te leggen wat CBRN-stoffen zijn;
 • Te verwoorden welke aspecten een rol spelen in de opvang van slachtoffers, ter voorbereiding van een opvangprotocol voor Noord Nederland;
 • Te verwoorden welke richtlijnen te hanteren bij de opvang van CBRN slachtoffers;
 • Te benoemen hoe de crisisorganisatie en gecoördineerde inzet van hulpverlening en ketenpartners rond de opvang van CBRN is georganiseerd;
 • Verwoorden welke opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van CBRN er zijn om kennis en vaardigheden op peil te houden;
 • Aan te geven welke gevaren van CBRN-stoffen er zijn, in welke aggregatievorm, en hoe deze te voorkomen;
 • Signalen te herkennen over de mogelijke aanwezigheid van chemische stoffen in bepaalde slachtofferbeelden;
 • Te beredeneren welke aandachtspunten van belang zijn, voor de eigen praktijk, in de keuze van beschermingsmaterialen;
 • Vaardigheden en technieken toe te passen die worden toegepast ter bescherming van de hulpverleners;
 • Instructeur te zijn voor de praktijktraining met Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).
Inhoud

Programma

 • Blok 1: CBRN stoffen: de do’s en dont’s (hoofdgroepen, eigenschappen en gevaren, persoonlijke bescherming, herkennen en handelen);
 • Blok 2: De organisatie van de hulpverlening (rollen in de zorgketen, werkwijze van de Decostraat, taak van het CoPI, AGS, GAGS, wat te verwachten in de praktijk);
 • Blok 3: Hulpmiddelen en technieken (gaspakken, adembescherming, technieken van decontamineren, wat is er nodig in de praktijk);
 • Blok 4: Casuïstiek (briefing casus, uitvoering, terugkoppeling, evaluatie).
Werkvorm
ToetsingJe ontvangt een certificaat van deelname
Organisatie

Deze opleiding wordt door Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) uitgevoerd in samenwerking met crisistox.

Duur2 dagen
Locatien.t.b.
Aantal deelnemersminimaal 6 en maximaal 12
Kosten
Accreditatien.v.t.
Informatie

Beginvereiste

 • Je bent geselecteerd voor de rol als CBRN aandachtsfunctionaris in de eigen organisatie;
 • Kennis hebben van de eigen crisisplannen, protocollen en procedures rondom CBRN in de eigen organisatie;
 • Voorbereiding van de cursus door middel van de CBRN basismodule (via onze e-learning omgeving);
 • Bestudering van de ‘NAZB leidraad opvang chemische slachtoffers’(rode, gele en groene boekje).

Het cursusmateriaal wordt aangeboden via de ELO.

Na afloop van de opleiding (e-learning en cursus) zal de cursusleiding een inschatting maken van de geschiktheid van de kandidaten voor de rol van CBRN aandachtsfunctionaris.

Data

Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen via aznn@umcg.nl

Inschrijven
© 2017 Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Ontwerp: Webton.nl