“Samen voor een sterke acute zorgketen!”

Loggen en plotten - basisopleiding

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor de functionaris die ten tijde van ramp en crisissituaties de rol van logger en plotter vervult.

Leerdoelen

Leerdoelen

Aan het eind van deze opleiding ben je in staat om:

 • Te verwoorden welke rol de logger en plotter vervult binnen het crisis(beleids)team;
 • Uit te leggen wat de BOBOC systematiek inhoud;
 • Aan te geven hoe informatie geordend, geregistreerd en gevisualiseerd wordt;
 • Uit te leggen hoe informatiestromen gestuurd worden;
 • Aangeven hoe in verschillende crisissituaties de rol van logger en plotter vervult kan worden;
 • Te benoemen welke communicatievaardigheden tijdens het crisisoverleg van belang zijn.
Inhoud

Programma

Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • BOBOC systematiek, vormen loggen en plotten;
 • Informatieverwerking;
 • Rolverdeling in het crisis(beleids)team;
 • Rol van de logger en plotter;
 • Hulpmiddelen;
 • Communicatievaardigheden.
Werkvorm
ToetsingJe ontvangt een certificaat van deelname
Organisatie

Deze opleiding wordt in samenwerking met het Netwerkcentrum uitgevoerd. Een in-company training is ook mogelijk.

Duur9.00-13.00 uur
LocatieVan der Valk hotel in Hoogkerk
Aantal deelnemersMinimaal 8 en maximaal 12
Kosten

OTO Budget. Ketenpartners die buiten de Noordelijke OTO subsidieregeling vallen verzoeken wij voor kosten en opgave contact op te nemen met Jessica Niemeijer.

Accreditatien.v.t.
Informatie

Beginvereiste

 • Kennis hebben van de eigen crisisplannen;
 • Bij aanvang van de opleiding een leervraag aan te leveren bij de docent.
Data

5 juni 2018 – Deze opleiding heeft al plaatsgevonden. Als je interesse hebt in deze opleiding of wil je alvast een plekje reserveren voor volgend jaar, dan kun je contact opnemen met Jessica Niemeijer via j.m.niemeijer@umcg.nl

Inschrijven
© 2017 Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Ontwerp: Webton.nl