“Samen voor een sterke acute zorgketen!”

Crisiscommunicatie - Planvorming

Voor wie

Deze training is voor medewerkers van communicatieafdelingen die nog geen (vastgesteld) crisiscommunicatieplan hebben of hun huidige crisiscommunicatieplan willen herzien.

Leerdoelen

Aan het eind van deze training ben je in staat om:

  • Het format draaiboek crisiscommunicatie te lezen;
  • De aansluiting met de inrichting van het crisismanagementplan van je organisatie te zien;
  • Het samenspel tussen inrichting van het team crisiscommunicatie en de inhoud te onderkennen;
  • Jouw team crisiscommunicatie in te richten;
  • De inhoud van een praktisch draaiboek crisiscommunicatie te benoemen;
  • De bijlagen van het draaiboek in te vullen en toe te passen op jouw organisatie;
  • De nut en noodzaak van mandaat te benoemen.
Inhoud

In deze training leer je welke onderdelen er in een crisiscommunicatieplan moeten staan en hoe daarin de aansluiting met het algemene crisismanagementplan gezocht kan worden. Naast planvorming is de inrichting en invulling van het crisiscommunicatieteam een belangrijk onderdeel van de training.

WerkvormTraining
ToetsingJe ontvangt een certificaat van deelname
Organisatie

Deze training wordt in samenwerking met Parcival uitgevoerd.

Duur1 dag
LocatieCentraal gelegen locatie
Aantal deelnemersmax. 15 deelnemers
Kosten
Accreditatien.v.t.
Informatie

Beginvereiste
Voor aanvang van de training worden persoonlijk doelen gevraagd.

Data

Heb je interesse? Dan kun je dit doorgeven via aznn@umcg.nl

Inschrijven
© 2017 Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Ontwerp: Webton.nl