“Samen voor een sterke acute zorgketen!”

CrisisSuite voor loggers

Voor wie

Deze teamtraining is voor loggers van het crisisteam en eventueel de crisiscoördinator.

Leerdoelen

Aan het eind van deze training ben je in staat om:

  • De vaardigheid loggen te beheersen;
  • Te kunnen werken met de logtool in CrisisSuite;
  • De vergadercyclus van een crisisteam te begrijpen;
  • Het besluitvormingsmodel BOBOC te begrijpen.
Inhoud

Bij deze training ligt de focus op het gebruik van de logtool-module van CrisisSuite. In de logtool worden beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming gelogd. Daarbij worden acties vastgelegd en wordt de status daarvan bijgehouden. Tijdens de training is er naast het gebruik van de logtool ook uitgebreid aandacht voor de vaardigheid loggen. Zo wordt er bijvoorbeeld ingegaan op hoe een crisisvergadering in zijn werk gaat, hoe besluitvorming plaatsvindt, hoe de logger zijn/haar rol invult en hoe dit zich verhoudt tot de voorzitter van het crisisteam. Aan het eind van deze training word een crisisvergadering gesimuleerd. Iedere deelnemer logt deze vergadering gelijktijdig. Tijdens time-outs krijgen de deelnemers tips en wordt er bijgestuurd.

WerkvormTraining
ToetsingJe ontvangt een certificaat van deelname
Organisatie

Deze training wordt in samenwerking met Merlin uitgevoerd en kan óók InCompany worden verzorgd.

Duurdagdeel
LocatieCentraal gelegen locatie
Aantal deelnemersmax. 10 deelnemers
Kosten
Accreditatien.v.t.
Informatie

Beginvereiste
Je organisatie werkt met CrisisSuite of is mogelijk van plan om het met CrisisSuite te gaan werken.

Data

Heb je interesse? Dan kun je dit doorgeven via aznn@umcg.nl

Inschrijven
© 2017 Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Ontwerp: Webton.nl