“Samen voor een sterke acute zorgketen!”

CRM (crew resource management)

Voor wie

Doelgroepen voor deze cursus zijn trauma- en non-traumateams in de Spoedeisende zorg.

Leerdoelen

Het doel is het optimaliseren van de multidisciplinaire samenwerking in teamverband in de spoedeisende zorg door het toepassen van Crew Resource Management technieken.

Inhoud

Crew Resource Management (CRM) is een veiligheidstraining voor multidisciplinaire teams in de spoedeisende zorg. CRM is eind jaren zeventig ontwikkeld in de luchtvaart om incidenten aan te pakken die plaatsvonden door het falen van de samenwerking in de cockpit.

Centraal hierbij staan niet-technische vaardigheden (non-technical skills) zoals communicatie, besluitvorming en leidinggeven. Deze vaardigheden zijn, alleen of in combinatie, in ongeveer zeventig procent van de incidenten en ongelukken beslissend voor een fatale afloop.

Teams in de acute zorg zijn vaak multidisciplinair, werken onder hoge tijdsdruk, nemen cruciale beslissingen en voeren hoog gespecialiseerde interventies uit. Iedere professional in de zorg draagt als teamlid met zijn of haar expertise bij aan een optimale hulpverlening.

Goede samenwerking en afstemming binnen het team zijn belangrijk om elkaars vaardigheden en kennis aan te vullen. Dit resulteert in de meest effectieve zorg. De teamprestatie bepaalt in hoge mate de zorgkwaliteit. De training wordt gegeven in jouw eigen ziekenhuis, bijvoorbeeld op de spoedopvang, traumakamer of intensive care. Het voordeel hiervan is dat je traint in een vertrouwde omgeving. De training kan op aanvraag ook worden gegeven in het Wenckbach Skillscenter van het UMCG.

Werkvorm
Toetsing
Organisatie
Duur
LocatieEigen ziekenhuis, bijvoorbeeld op de spoedopvang, traumakamer of intensive care.
Aantal deelnemers
Kosten
Accreditatie
Informatie

Bekijk brochure

Data
Inschrijven
© 2017 Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Ontwerp: Webton.nl