“Samen voor een sterke acute zorgketen!”

Sleutelfunctionaris Crisisorganisatie Zorgorganisatie (SCZ)

Inschrijven »

Voor wie

De SCZ opleiding is voor functionarissen die ten tijde van een ramp/crises een rol vervullen in de eigen crisisorganisatie en/of interesse hebben in crisisbeheersing en/of betrokken zijn bij OTO-activiteiten.

Leerdoelen

Aan het eind van de opleiding ben je in staat om:

  • De crisisorganisatie binnen en buiten de zorginstelling te begrijpen;
  • De crisiscoördinator te ondersteunen in zowel de koude als de warme fase;
  • De crisiscoördinator te ondersteunen bij het organiseren, ontwikkelen en begeleiden van OTO-activiteiten;
  • Ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van rampenopvang-, continuïteits- en crisisplannen;
  • Eventueel als specialist aan te sluiten in crisismanagementvergaderingen.
Inhoud

Programma

Gedurende de opleiding komen de volgende drie hoofdonderwerpen aan bod:

  1. Bedrijfscontinuïteitsmanagement – Centraal in het hoofdblok staat de vraag wat een zorginstelling moet ondernemen om de continuïteit van de zorgorganisatie ook in crisissituaties te waarborgen. Er wordt aandacht besteed aan risicomanagement, kritische processen, impactanalyses, planvorming en kwaliteitsborging.
  2. Crisiscommunicatie – Dit blok richt zich zowel op interne als externe communicatie. De cursisten krijgen de nieuwste inzichten op deze gebieden aangereikt. Omgaan met de media en social media krijgt vanzelfsprekend ruime aandacht.
  3. Crisismanagement – In dit blok kijken we uitgebreid naar de crisisorganisatie in ons land. Ook de veiligheidsketen komt aan bod. Bovendien is er aandacht voor de inrichting van de crisisorganisatie in een zorginstelling en thema’s als crisisbesluitvorming, werken onder hoge druk en psychologische effecten bij zowel crisisslachtoffers als hulpverleners. In dit blok staan we tevens stil bij bedrijfshulpverlening (BHV) en de relatie die dit onderdeel heeft met de taak  van de crisiscoördinator. Tijdens dit hoofdblok wordt er tevens specifieke aandacht besteed aan adviesvaardigheid.
Werkvorm3 daagse opleiding
ToetsingEen eindoefening is onderdeel van de opleiding
Organisatie

De opleiding wordt in samenwerking met Parcival uitgevoerd. Dit kan ook in-company.

Duur3 dagen van 9.00-17.00 uur inclusief lunch
LocatieCentraal gelegen locatie
Aantal deelnemersMinimaal 6 - maximaal 12
Kosten
Accreditatie Deelnemers die met goed gevolg de opleiding afronden worden ingeschreven in het landelijke Abiturientenregister en ontvangen een officeel erkend certificaat.
Informatie

Alle informatie zoals huiswerk en praktische informatie (programma, tijden en locatie) komt op onze online leeromgeving.
Zo heb je alle informatie op één plek! Ook kun je hier gemakkelijk contact houden met andere deelnemers of vragen stellen aan de cursusleider.
De inloggegevens voor de online leeromgeving ontvang je ongeveer 3 weken voor aanvang van de opleiding per mail van ons.

Data

9, 23 september en 7 oktober 2019

Inschrijven

Inschrijven kan tot 26 augustus 2019

© 2017 Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Ontwerp: Webton.nl