“Samen voor een sterke acute zorgketen!”

Ondersteuners Crisisteam: Loggen en plotten basis

Inschrijven »

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor de functionaris die ten tijde van ramp- en crisissituaties de rol van logger en plotter vervult.

Leerdoelen

Leerdoelen

Aan het eind van deze opleiding ben je in staat om:

 • Te verwoorden welke rol de logger en plotter vervult binnen het crisis(beleids)team;
 • Uit te leggen wat de BOBOC systematiek inhoud;
 • Aan te geven hoe informatie geordend, geregistreerd en gevisualiseerd wordt;
 • Uit te leggen hoe informatiestromen gestuurd worden;
 • Aangeven hoe in verschillende crisissituaties de rol van logger en plotter vervult kan worden;
 • Te benoemen welke communicatievaardigheden tijdens het crisisoverleg van belang zijn.
Inhoud

Programma

Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • BOBOC systematiek, vormen loggen en plotten;
 • Informatieverwerking;
 • Rolverdeling in het crisis(beleids)team;
 • Rol van de logger en plotter;
 • Hulpmiddelen;
 • Communicatievaardigheden.
Werkvorm
ToetsingJe ontvangt een certificaat van deelname
Organisatie

Deze opleiding wordt in samenwerking met het Netwerkcentrum uitgevoerd. Een in-company training is ook mogelijk.

Duur13.00-17.00 uur
LocatieVan der Valk hotel Hoogkerk
Aantal deelnemersMinimaal 8 en maximaal 12
Kosten
Accreditatien.v.t.
Informatie

Beginvereiste

 • Kennis hebben van de eigen crisisplannen;
 • Bij aanvang van de opleiding een leervraag aan te leveren bij de docent.
Data

17 juni 2019

Inschrijven
© 2017 Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Ontwerp: Webton.nl