“Samen voor een sterke acute zorgketen!”

Ondersteuners crisisteam (loggen): vervolgopleiding

Voor wie

Deze training is bedoeld voor de functionaris die als ondersteuner van het crisis(beleids)team betrokken is bij opschaling in de eigen organisatie.

Leerdoelen

Aan het eind van deze training ben je in staat om:

  • Te benoemen welke knelpunten en dilemma’s zich in de verschillende fasen van de BOBOC kunnen voordoen;
  • Een best en worst case scenario te benoemen;
  • Concrete acties te formuleren ter ondersteuning van de besluitvorming gekoppeld aan een actiehouder;
  • De BOBOC systematiek toe te passen in de beeldvormingsfase van een oefencrisissituatie;
  • (Basis)vaardigheden van logger en plotter te tonen bij table-top oefeningen.
Inhoud

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Herhaling en verdieping van de BOBOC systematiek;
  • Knelpunten en dilemma’s in de oordeelvormingsfase;
  • Toepassen van BOBOC methode m.b.v. casuïstiek (table-top).
WerkvormTraining
ToetsingJe ontvangt een certificaat van deelname
Organisatie

De training wordt in samenwerking met Het Netwerkcentrum uitgevoerd en kan ook in-company worden verzorgd.

Duur9.00-17.00 uur inclusief lunch
LocatieCentraal gelegen locatie
Aantal deelnemersMinimaal 8 - maximaal 12
Kosten
Accreditatien.v.t.
Informatie

Beginvereiste is dat je kennis moet hebben van de crisisplannen van je eigen organisatie. Reeds de basisopleiding loggen & plotten gevolgd hebt en bij aanvang van de training een leervraag aan levert bij de docent.

Data

26 september 2019

Inschrijven

Inschrijven kan tot 19 september 2019

© 2017 Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Ontwerp: Webton.nl