“Samen voor een sterke acute zorgketen!”

Crisismanagementopleiding - koude fase

Voor wie

Functionarissen die verantwoordelijkheid dragen voor het borgen van rampenopvang en crisisbeheersing in de zorginstelling en functioneren als ‘crisisadviseur’ of in een gelijkwaardige rol. Daarnaast is het mogelijk dat zij verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van een OTO-cyclus voor rampenopvang en crisisbeheersing in hun eigen organisatie. De onderwerpen worden voor 80 % gericht op de koude fase en 20 % op de warme fase.

Leerdoelen

Aan het eind van de opleiding ben je in staat om:

 • Uit te leggen hoe de crisisorganisatie van de witte kolom in Nederland is georganiseerd;
 • Te verwoorden welke maatregelen er getroffen moeten worden om de bedrijfscontinuïteit van de organisatie in een crisissituatie te waarborgen;
 • Te benoemen in welke situatie welke vorm van communicatie tijdens een crisis het beste aansluit;
 • Uit te leggen welke effecten de verschillende communicatiekanalen, waaronder social media, teweeg kunnen brengen tijdens een crisissituatie;
 • De crisisorganisatie op een efficiënte en doeltreffende wijze in te richten met behulp van een (integraal) crisisplan;
 • Op adequate wijze directie en sleutelfunctionarissen te adviseren over inrichting, voorbereiding, opleiding en training van de crisisorganisaties;
 • Inzicht krijgen in verschillende methodes voor opleiding, trainen en oefenen van de crisisorganisatie;
 • OTO te plannen, organiseren, (door)ontwikkelen en te evalueren;
 • Bewustwording te creëren op het gebied van crisisbeheersing op alle niveaus binnen de organisatie;
 • Te adviseren over bedrijfscontinuïteit, crisiscommunicatie en crisismanagement;
 • Als aanspreekpunt te fungeren voor crisiscoordinatoren en/of andere sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie;
 • Als adviseur fungeren voor het crisisbeleidsteam tijdens de warme fase.
Inhoud

Programma

 • Module Bedrijfscontinuïteit
  Centraal in deze module staat de vraag wat een organisatie moet ondernemen om de continuïteit tijdens crisissituaties te waarborgen. Er zal aandacht besteed worden aan kritische (bedrijfs) processen, impactanalyses, risico’s planvorming, bewustwording, testen en kwaliteitsborging.
 • Module Crisiscommunicatie
  Deze module richt zich zowel op interne als externe communicatie zoals risicocommunicatie, crisiscommunicatie, woordvoering, social media, nazorgcommunicatie en planvorming.
 • Module Crisismanagement
  In deze module wordt aandacht besteed aan de crisisorganisatie in Nederlanden de veiligheidsketen. De inrichting van de crisisorganisatie en thema’s als crisisbesluitvorming, werken onder hoge druk, psychische effecten bij crisisslachtoffers en hulpverleners en de bedrijfshulpverlening.

Bij deze opleiding hoort een excursie welke in het teken staat van crisismanagement.

Werkvorm2-daagse kick-off; 11 lesdagen; 1 excursie- en examendagen (Totaal ongeveer 9 maanden)
ToetsingExamen en diploma
Organisatie

De opleiding wordt in samenwerking met Parcival uitgevoerd en wordt landelijk aangeboden.

Duur9 maanden
LocatieNader te bepalen
Aantal deelnemersMaximaal 3 vanuit Noord Nederland
Kosten
Accreditatien.v.t.
Informatie

De opleiding wordt afgerond met een eindoefening (proeve van bekwaamheid), een onderzoek en scriptie in de eigen organisatie en een eindpresentatie. Daarnaast houdt de student gedurende de opleiding een portfolio bij. De gediplomeerde wordt opgenomen in het register voor crisiscoördinatoren van AZNN en in het abituriëntenregister van de Stichting Hoger Onderwijs (SHO).

Alle informatie zoals huiswerk en praktische informatie (programma, tijden en locatie) komt op onze online leeromgeving. Zo heb je alles op één plek! Ook kun je gemakkelijk contact houden met andere deelnemers of vragen stellen aan de cursusleider. De inloggegevens voor de online leeromgeving ontvang je ongeveer 4 weken voor aanvang van de opleiding per mail van ons.

Data

Heb je interesse? Dan kun je dit doorgeven via aznn@umcg.nl

Inschrijven
© 2017 Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Ontwerp: Webton.nl