“Samen voor een sterke acute zorgketen!”

Crisismanagementopleiding - koude fase

Voor wie

Functionarissen die verantwoordelijkheid dragen voor het borgen van rampenopvang en crisisbeheersing in de zorginstelling en functioneren als ‘crisisadviseur’ of in een gelijkwaardige rol. Daarnaast is het mogelijk dat zij verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van een OTO-cyclus voor rampenopvang en crisisbeheersing in hun eigen organisatie. De onderwerpen worden voor 80 % gericht op de koude fase en 20

Leerdoelen

Aan het eind van de opleiding ben je in staat om:

 • Uit te leggen hoe de crisisorganisatie van de witte kolom in Nederland is georganiseerd;
 • Te verwoorden welke maatregelen er getroffen moeten worden om de bedrijfscontinuïteit van de organisatie in een crisissituatie te waarborgen;
 • Te benoemen in welke situatie welke vorm van communicatie tijdens een crisis het beste aansluit;
 • Uit te leggen welke effecten de verschillende communicatiekanalen, waaronder social media, teweeg kunnen brengen tijdens een crisissituatie;
 • De crisisorganisatie op een efficiënte en doeltreffende wijze in te richten met behulp van een (integraal) crisisplan;
 • Op adequate wijze directie en sleutelfunctionarissen te adviseren over inrichting, voorbereiding, opleiding en training van de crisisorganisaties;
 • Inzicht krijgen in verschillende methodes voor opleiding, trainen en oefenen van de crisisorganisatie;
 • OTO te plannen, organiseren, (door)ontwikkelen en te evalueren;
 • Bewustwording te creëren op het gebied van crisisbeheersing op alle niveaus binnen de organisatie;
 • Te adviseren over bedrijfscontinuïteit, crisiscommunicatie en crisismanagement;
 • Als aanspreekpunt te fungeren voor crisiscoordinatoren en/of andere sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie;
 • Als adviseur fungeren voor het crisisbeleidsteam tijdens de warme fase.
Inhoud

Kick-off

Deze opleiding start met een tweedaagse kick-off (inclusief overnachting). Deze kick-off staat in het kader van introductie, kennismaking en teambuilding. Gedurende twee dagen maken de cursisten kennis met elkaar en de betrokkenen bij de crisismanagentopleiding, waaronder de docenten. De docenten zullen tijdens deze kick-off hun hoofdblok inhoudelijk introduceren en de cursisten meenemen in interactieve oefeningen.

De opleiding bestaat uit 3 hoofdblokken:

 • Bedrijfscontinuïteit
 • Crisismanagement
 • Crisiscommunicatie

Excursie

Bij deze opleiding hoort een excursie welke in het teken staat van crisismanagement.

 

Werkvorm2-daagse kick-off; 12 lesdagen; Excursie; Examendag; Diploma-uitreiking
ToetsingExamen en diploma
Organisatie

De opleiding wordt in samenwerking met Parcival uitgevoerd.

Duur9 maanden
Locatie
Aantal deelnemersmin 6/ max 12
Kosten

OTO Budget. Ketenpartners die buiten de Noordelijke OTO subsidieregeling vallen verzoeken wij voor kosten en opgave contact op te nemen met Jessica Niemeijer.

Accreditatie
Informatie

De opleiding wordt afgerond met een eindoefening (proeve van bekwaamheid), een onderzoek en scriptie in de eigen organisatie en een eindpresentatie. Daarnaast houdt de student gedurende de opleiding een portfolio bij. De gediplomeerde wordt opgenomen in het register voor crisiscoördinatoren van AZNN en in het abituriëntenregister van de Stichting Hoger Onderwijs (SHO).

Data

Deze opleiding heeft inmiddels plaatsgevonden. Heb je interesse in deze opleiding of wil je alvast een plekje reserveren voor volgend jaar dan kun je contact opnemen met Jessica Niemeijer via j.m.niemeijer@umcg.nl.

 

 

Inschrijven
© 2017 Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Ontwerp: Webton.nl