“Samen voor een sterke acute zorgketen!”

Emergo Train System (ETS) - Opleiding

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor een ieder die zich wil kwalificeren als ETS instructeur binnen een zorgorganisatie.

Leerdoelen

Aan het eind van deze opleiding ben je in staat om:

 • Aan te geven hoe ETS als training- en oefeninstrument ingezet kan worden als voorbereiding op grootschalige opvang van slachtoffers;
 • Te benoemen uit welke facetten het ETS draaiboek bestaat;
 • De doctrines van rampenopvang en ETS te bewaken aan het bord;
 • De groep als individuele deelnemers aan het bord waar te nemen, te begeleiden en van adequate feedback te voorzien;
 • Een ETS oefening voor te bereiden met behulp van een eigen plan van aanpak en ETS draaiboek;
 • Een ETS oefening  als instructeur zelfstandig uit te voeren (in diverse rollen), te begeleiden, samen te vatten, te evalueren en te rapporteren;
 • Zorg te dragen voor het ETS materiaal conform de afspraken met AZNN.
Inhoud

Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Theoretische kennis en vaardigheden ETS;
 • Het bouwen van een ETS-oefening;
 • Begeleiding, samenvatten, evalueren en rapporteren bij ETS oefeningen;
 • Werkopdrachten en oefeningen in subgroepen;
 • Grote ETS oefening met groepsfeedback en persoonlijke evaluatie.
Werkvorm
ToetsingCertificaat ETS instructeur
Organisatie

Deze opleiding wordt in samenwerking met gecertificeerde docenten van de ETS faculteit uitgevoerd.

Duur3 dagen achtereen
LocatieCentraal gelegen locatie in Nederland
Aantal deelnemersVoor Noord Nederland 6 deelnemers
Kosten
Accreditatieja
Informatie

Afronding van de opleiding

De deelnemers worden groepsgewijs door de ETS docenten begeleid. Elke deelnemer krijgt daarbij 1 of 2 van de docenten als mentor toegewezen. De mentoren houden groepsgewijs en individueel bij welke leerdoelen door de groep behaald zijn. Dagelijks is er een gesprek tussen de student en mentor, waarin de persoonlijke leerdoelen besproken worden en zo nodig (extra)opdrachten gegeven worden voor het behalen van de leerdoelen. Na de uitvoering van de grote ETS-oefening wordt door de ETS-docenten vastgesteld of de leerdoelen behaald zijn. Deelnemers krijgen zo nodig een advies voor bijscholing of begeleiding wanneer niet alle doelen behaald zijn.

Beginvereiste

 • Je bent geselecteerd voor de rol van ETS instructeur in de eigen organisatie;
 • Je dient de voorbereidende opdrachten via de ELO te doen;
 • Kennis van de opvang van slachtoffers tijdens een ramp of crisis in de eigen organisatie.

Voor het onderhouden van competenties is het noodzakelijk dat de ETS instructeurs jaarlijks een ETS oefening organiseren en uitvoeren en eenmaal per 2 jaar de nascholing volgt of jaarlijks deelneemt aan een ETS oefening en nascholing volgt.

Alle informatie zoals huiswerk en praktische informatie (programma, tijden en locatie) komt op onze online leeromgeving. Zo heb je alles op één plek! Ook kun je hier gemakkelijk contact houden met andere deelnemers of vragen stellen aan de cursusleider. De inloggegevens voor de online leeromgeving ontvang je ongeveer 4 weken voor aanvang van de opleiding per mail  van ons.

Data

4,5,6 maart 2018

Inventarisatie voor deze opleiding heeft inmiddels plaatsgevonden. Het betreft een landelijke opleiding georganiseerd door AZNN.

Inschrijven
© 2017 Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Ontwerp: Webton.nl