“Samen voor een sterke acute zorgketen!”

Werken met een OTO-jaarplan. "OTO als krachtig instrument voor een goede voorbereiding"

Inschrijven »

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een jaarplan Opleiden, Trainen en oefenen (OTO) van crisisorganisaties in de zorg.

Leerdoelen

Aan het eind van deze opleiding ben je in staat om:

 • Je persoonlijke leervragen te verwoorden in relatie tot het OTO-jaarplan;
 • De bouwstenen van een goed OTO-jaarplan te benoemen en weet je welke voor jouw organisatie relevant zijn;
 • Uit te leggen welke didactische principes er onder jouw OTO-jaarplan liggen;
 • Te beredeneren welke voor- en nadelen bepaalde werkvormen kunnen hebben bij het behalen van je doelen in je OTO-jaarplan;
 • Ambitie, doelen en kenmerken van de organisatie te beschrijven in het OTO jaarplan;
 • Een eigen (concept) OTO-jaarplan gereed te hebben met oog voor randvoorwaardelijke zaken (budget, tijdsplanning).
Inhoud

Programma

Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Digitale voorbereidingsopdracht met een intake op leervragen;
 • Dag 1 en 2: De bouwstenen van het OTO-plan (ambities, doelgroep, de huidige stand van zaken, doelen, uitgangspunten, werkvormen, jaarkalender en randvoorwaardelijke zaken als planning en budget). Alle onderdelen gaan vergezeld met een toelichting op didactische principes en discussies over de juiste keuze voor jouw organisatie;
 • Terugkomdag: intervisie specifieke knelpunten/ervaring uitwisseling en presenteren van jouw keuzes in het plan. Daarnaast aandacht voor evalueren en kwaliteitsbewaking;
 • Je werkt tijdens de opleiding aan de invulling van je eigen (concept) OTO-jaarplan;
 • Je krijgt persoonlijke begeleiding/coaching bij het opstellen van jouw eigen (concept) OTO-jaarplan.
Werkvorm2 aaneengesloten dagen en een terugkomdag
ToetsingJe ontvangt een certificaat van deelname
Organisatie

Deze opleiding wordt in samenwerking met het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement uitgevoerd.

Duur2 dagen, 1 terugkomdag (dagdeel)
LocatieCentraal gelegen locatie
Aantal deelnemersMinimaal 6 - maximaal 14
Kosten
Accreditatien.v.t.
Informatie

Beginvereiste

 • Je hebt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een (of een deel van) een OTO-jaarplan of meerjaren OTO-beleidsplan;
 • Je beschikt over basiskennis crisismanagement en over kennis van de eigen crisisplannen van de organisatie;
 • Je kunt ook rond de opleiding tijd besteden aan de voorbereidende opdracht en tussentijds kun je werken aan je eigen OTO-plan.

Alle informatie zoals huiswerk en praktische informatie (programma, tijden en locatie) komt op onze online leeromgeving. Zo heb je alles op één plek! Ook kun je hier gemakkelijk contact houden met andere deelnemers of vragen stellen aan de cursusleider. De inloggegevens voor de online leeromgeving ontvang je ongeveer 4 weken voor aanvang van de opleiding per mail van ons.

Data

25 en 26 juni 2019

Inschrijven
© 2017 Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Ontwerp: Webton.nl