Acute Zorgnetwerk Noord Nederland

De ketenpartners vormen met elkaar het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN). Het team AZNN biedt ondersteuning bij het bereiken van het doel om mensen in acute, levensbedreigende situaties tijdig passende zorg te bieden, regulier dan wel opgeschaald. In Nederland zijn de acute zorgnetwerken verdeeld in elf (trauma) regio’s, allemaal lid van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

De coördinatie van de kwaliteitsborging in de acute zorgketens en de opgeschaalde zorg, is een van de taken die ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland hebben neergelegd bij het team AZNN. Het team werkt op verschillende manieren aan het versterken en borgen van kwaliteit. De ambitie van het AZNN is een goed functionerend netwerk acute zorg, met duidelijke afspraken over waar en wanneer de zorg wordt geleverd, volgens de geldende kwaliteitsnormen.

Doel AZNN

Mensen in acute, levensbedreigende situaties tijdig passende zorg bieden, regulier dan wel opgeschaald. Dát is het gezamenlijke doel van de partners in het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN). Het team AZNN ondersteunt de ketenpartners bij het bereiken daarvan. Met een gezamenlijk opleidingsaanbod, door samenwerking tussen ketenpartners te stimuleren en door kwaliteit in de acute ketenzorg te borgen.

Wat doet AZNN?

Het AZNN bevordert de uitwisseling van kennis en kunde door het bij elkaar brengen van mensen in bijeenkomsten, cursussen en trainingen. Met registraties, onderzoek en audits maakt het team kwaliteit en verbeterpunten inzichtelijk. Ook neemt zij initiatief om de implementatie ervan te bewerkstelligen.

Werkterrein

Het werkterrein van het AZNN is de acute zorg, waarvan de traumazorg deel uitmaakt. De patiënt moet onder alle omstandigheden zo snel mogelijk, op de juiste plaats, de juiste zorg ontvangen.

Het team coördineert niet alleen de reguliere acute zorg, maar heeft ook een rol in de voorbereiding van partners op rampen en crises (opgeschaalde zorg) door het programma Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Het team houdt zich bezig met projecten, opleiding en onderzoek over alle domeinen om regionaal kennis te vergroten en te delen.