Landelijk Netwerk Acute Zorg

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is de landelijke netwerkorganisatie van de elf acute zorgnetwerken. Binnen het LNAZ werken deze acute zorgnetwerken samen met betrokken ketenpartners en professionals aan een optimale toegankelijkheid van acute zorg. Dat doen zij voor iedere patiënt met een acute zorgvraag: elke dag, ook bij opgeschaalde zorg tijdens rampen en crises.

Het bureau LNAZ ondersteunt de acute zorgnetwerken bij de uitvoering van taken, coördineert landelijke projecten en behartigt gezamenlijke belangen. Voor beleidsmakers en andere betrokkenen bij acute zorgketens en traumazorg is het LNAZ een aanspreekpunt.

Deze organisatievorm brengt enkele structurele commissies, adviesorganen en kennisplatforms met zich mee. Professionals van de traumacentra en de acute zorgnetwerken leveren een bijdrage aan LNAZ-activiteiten op basis van hun expertise en betrokkenheid. Het LNAZ hecht veel waarde aan deze inbreng.

Algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering (ALV) vormt het besluitvormend orgaan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Leden vertegenwoordigen de elf bestuursraden van ziekenhuizen met een traumacentrum(functie).