Ketenpartners

In het ROAZ zijn verschillende aanbieders van acute zorg, de zogeheten ketenpartners, met elkaar verbonden. Denk hierbij aan ziekenhuizen, ambulancezorg (plus meldkamer), huisartsen, geestelijke gezondheidszorginstellingen (crisisdienst GGZ), verloskundigen, gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), apotheken, geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio (GHOR) en de zorgverzekeraars en zorgbelangen in Groningen, Friesland en Drenthe.

De kwaliteit van zorg voor de patiënt die deze zorg acuut nodig heeft, is vooral afhankelijk van een goede afstemming tussen de ketenpartners. Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) maakt daarom afspraken met ketenpartners over de onderlinge samenwerking. Het AZNN werkt samen met organisaties in Noord Nederland en op landelijk niveau.