Ketenpartners

De kwaliteit van zorg voor de patiënt die deze zorg acuut nodig heeft, is vooral afhankelijk van een goede afstemming tussen de ketenpartners. Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) maakt daarom afspraken met ketenpartners over de onderlinge samenwerking. Het AZNN werkt samen met organisaties in Noord Nederland en op landelijk niveau.

Traumacentra / netwerken acute zorg partners landelijk

Landelijk netwerk