Wettelijk kader

In het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is het UMCG verantwoordelijk voor het organiseren van een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Doel is het maken van afspraken om de acute zorg in de regio’s kwalitatief te verbeteren. In andere woorden: een patiënt die acute zorg nodig heeft, moet deze zo snel mogelijk op de juiste plaats en volgens geldende normen ontvangen.

Meer informatie over de wet en bijbehorende beleidsregels, is te vinden op de website van de Rijksoverheid.