Trauma Zorgketen

Voor mensen die een ongeval krijgen (traumapatiënten), is het tijdig ontvangen van de juiste zorg op de juiste plaats van groot belang. Het gaat hierbij om zorg vanaf het moment van de melding van een ongeval bij de meldkamer of bij een huisarts(enpost) tot en met de Spoedeisende Hulp.

Alle partners in de traumazorgketen streven naar het optimaliseren van de zorg voor de traumapatiënt. Zij maken daarom afspraken over onderlinge samenwerking en bewaken de kwaliteit van de zorg op verschillende manieren.

Een regionale werkgroep heeft de traumazorgketen in beeld gebracht en op basis hiervan aanbevelingen gedaan. De werkgroep volgt de uitvoering van deze aanbevelingen en blijft de kwaliteit van de zorgverlening in de keten elk (half)jaar monitoren. Via periodieke visitaties wordt het niveau van de traumazorg en de levelindeling van de ziekenhuizen getoetst.

Verder nemen alle ziekenhuizen en ambulancediensten deel aan de landelijke traumaregistratie (LTR). Onderzoek op basis van de geanonimiseerde patiëntgegevens in de LTR leidt ook tot kwaliteitsverbeteringen in de traumazorg.