Traumanetwerk

Het werkgebied van het AZNN is groot, namelijk 24,6% van de totale oppervlakte van Nederland. In dit gebied vormen de centrale meldkamer, drie ambulancediensten en elf ziekenhuizen gezamenlijk het traumanetwerk.

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie heeft landelijke criteria ontwikkeld voor het niveau van de traumazorg in een ziekenhuis. Deze “Levelcriteria Traumachirurgie” categoriseren ziekenhuizen in drie verschillende niveaus op basis van hun medische mogelijkheden en beschikbare voorzieningen:

Level 1. Traumacentrum – met name gericht op ernstig gewonde en instabiele patiënten (multitraumapatiënten)

Level 2. Profiel ziekenhuis – met name gericht op de opvang van stabiele patiënten en de eerste opvang van ernstig gewonde instabiele patiënten

Level 3. Basis ziekenhuis – voor alle vormen van basis trauma-opvang

De elf ziekenhuizen in Noord Nederland met hun levelindeling