Samenwerking Duitsland

Traumazorg is grensoverschrijdend. Nederlandse en Duitse ketenpartners werken dan ook samen in de traumazorg. Ernstig gewonde patiënten uit het gebied vanaf de Nederlands-Duitse grens tot aan Hamburg, inclusief de Duitse Waddeneilanden, worden regelmatig in het UMCG (level 1 traumacentrum) opgevangen en behandeld. Ook het Mobiel Medisch Team van het UMCG is inzetbaar in dit gebied.

Het UMCG is erkend als Überregionales Traumazentrum in het traumanetwerk Oldenburg-Ostfriesland. In dit verband wordt het UMCG één keer per drie jaar gevisiteerd door de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. De volgende hervisitatie zal in 2019 plaatsvinden. Het UMCG neemt ook deel aan de Duitse traumaregistratie.