Waar staan wij voor?

Acute Zorgnetwerk Noord Nederland, AZNN; van, voor en door de zorg!

Het AZNN is de partner in het zorgnetwerk van ziekenhuizen, ambulancediensten, GGD/GHOR, huisartsen, verloskundigen, geestelijke gezondheidsdiensten, zorgverzekeraars en zorgbelang. Vooral door het delen van kennis en de dagelijkse ervaringen van alle ketenpartners, verbeteren we samen de acute zorg in Noord Nederland. Bekijk hier de film waarin wordt uitgelegd waar het AZNN en ROAZ voor staat.

“Het AZNN verbindt en versterkt de acute zorgketen in Noord Nederland.”

Doel AZNN
Mensen in acute, levensbedreigende situaties tijdig passende zorg bieden, regulier dan wel opgeschaald. Dát is het gezamenlijke doel van de partners in het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN). Het team AZNN ondersteunt de ketenpartners bij het bereiken daarvan. Met een gezamenlijk opleidingsaanbod, door samenwerking tussen ketenpartners te stimuleren en door kwaliteit in de acute ketenzorg te borgen.

Wat doet AZNN?

Het AZNN bevordert de uitwisseling van kennis en kunde door het bij elkaar brengen van mensen in bijeenkomsten, cursussen en trainingen. Met registraties, onderzoek en audits maakt het team kwaliteit en verbeterpunten inzichtelijk. Ook neemt zij initiatief om de implementatie ervan te bewerkstelligen.

Werkterrein

Het werkterrein van het AZNN is de acute zorg, waarvan de traumazorg deel uitmaakt. De patiënt moet onder alle omstandigheden zo snel mogelijk, op de juiste plaats, de juiste zorg ontvangen.

Het team coördineert niet alleen de reguliere acute zorg, maar heeft ook een rol in de voorbereiding van partners op rampen en crises (opgeschaalde zorg) door het programma Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Het team houdt zich bezig met projecten, opleiding en onderzoek over alle domeinen om regionaal kennis te vergroten en te delen.