ETS faculteit

Emergo Train System (ETS) is een hulpmiddel voor het trainen, testen, voorbereiden en managen van grote ongelukken en rampen binnen de geneeskundige hulpverleningsketen.

De scope van ETS en andere activiteiten ter voorbereiding op rampen is: oefenen van de organisatorische inzet van middelen, medewerkers en diensten in tijden van schaarste. Dit om de beschikbare behandelcapaciteit zo optimaal mogelijk te benutten.

ETS faculteit is in 2010 geïntroduceerd voor het uitvoeren van OTO – activiteiten bij zorginstellingen in Noord Nederland. Met behulp van de ETS faculteit zijn 6 ETS – docenten opgeleid conform de eisen en licentie van Zweden. In Zweden zijn de afgelopen 7 jaar rond de 90  ETS – instructeurs opgeleid. Instructeurs zijn daarmee bevoegd om een ETS – oefening te organiseren en uit te voeren.  Van de zes benoemde docenten zijn twee docenten aangewezen als dean en daarmee verantwoordelijk voor de directe aansturing van de faculteit (in samenspraak met de adviseur Crisisbeheersing & OTO.).

De trainmethode is geïmplementeerd in verschillende zorginstellingen. De ETS – docenten streven ernaar om goed opgeleide ETS – instructeurs en docenten te behouden voor het verzorgen van ETS – activiteiten in de regio.

Vanaf 1 april 2017 voert Jaap de geus (UMCG ambulancezorg) als regionale ETS – coördinator voor onze regio een aantal ETS – taken uit. Jaap is beschikbaar als adviseur en/of waarnemer voor oefeningen in de eigen instelling. Daarnaast is hij betrokken bij het uitvoeren en ontwikkelen van de activiteiten vanuit het ETS – jaarplan.