Team

Het team AZNN versterkt en ondersteunt het noordelijk netwerk van zorgaanbieders. Door samenwerking tussen ketenpartners te stimuleren, een gezamenlijk opleidingsaanbod te bieden en de kwaliteit in de acute ketenzorg te borgen.

Astrid Koek

Astrid Koek
Manager
050-3614992/06-57235041
a.a.a.m.koek@umcg.nl

Ineke Colpa

Ineke Colpa
Adviseur traumazorg en acute zorg Coördinator traumaregistratie Secretaris regionale visitatiecommissie
050-3617419
g.w.colpa@umcg.nl

Mariska Visser

Mariska Visser
Adviseur ROAZ en acute zorg
06-25646315
m.visser@umcg.nl

Eva Houtsma

Eva Houtsma
Adviseur ROAZ en acute zorg
050 – 3614407
e.houtsma@umcg.nl

Bea Visser

Bea Visser
Adviseur Crisisbeheersing & OTO en kenniscentrum
06-10450854
b.b.visser@umcg.nl

Hennie Hoogeveen

Hennie Hoogeveen
Adviseur communicatie
050-3614408
h.hoogeveen@umcg.nl

Monique van Gent

Monique van Gent
Stafassistent Crisisbeheersing & OTO en financiën AZNN
050-3611552
m.van.gent@umcg.nl

Martine Verbeek-Kroeze

Martine Verbeek-Kroeze
Stafassistent ROAZ en acute zorg
050-3614408
m.verbeek-kroeze@umcg.nl

Maritt van de Bult

Maritt van de Bult
Stafassistent traumazorg en acute zorg / Datamanager
050-3617934
m.van.de.bult@umcg.nl

Patricia Huisman

Patricia Huisman
Datamanager
050-3617935
p.g.s.huisman@umcg.nl

Mathijs Dun

Mathijs Dun
Datamanager
050-3617934
m.dun@umcg.nl

Ada Koning

Ada Koning
Datamanager
050-3617935
a.a.koning@umcg.nl

Inge Reininga

Inge Reininga
Onderzoekscoördinator
050-3610218
i.h.f.reininga@umcg.nl

Klaus Wendt

Klaus Wendt
Lid managementteam AZNN Medisch coördinator Traumachirurgie en Traumacentrum UMCG Waarnemend hoofd DGU
050-3613681
k.w.wendt@umcg.nl

Arvid Munzebrock

Arvid Munzebrock
Lid managementteam AZNN Traumachirurg MCL / Voorzitter regionale visistatiecommisie
058-2866162
a.munzebrock@ZNB.NL

Annet Hunderman

Annet Hunderman
Kwartiermaker ABR Zorgnetwerk Noord Nederland
06-552 562 73
a.d.hunderman@umcg.nl

Joanneke Lootsma

Joanneke Lootsma
Coördinator ABR-REMIS+
06-55256117
j.j.lootsma@umcg.nl