Overzicht onderzoeken

Lopende onderzoeken
StartOmschrijving
Brain-Protect study: prehospitale behandeling van ernstig traumatisch hersenletsel. Data verzameling 2013 – 2017.
Inzicht verkrijgen in de relatie tussen letseltype, letselernst en leeftijd van patiënten die een fietsongeval hebben doorgemaakt.
In kaart brengen van het fysiek functioneren en kwaliteit van leven van patiënten met een bekken- of acetabulumfractuur.
Het in kaart brengen van kwaliteit van leven, fysiek functioneren en participatie van multitrauma patiënten, en onderzoeken of hier verschillen in zijn tussen jongere en oudere patiënten.
Het identificeren van risicofactoren voor het optreden van complicaties bij de oudere multitrauma patiënt (≥65 jaar).
Afgeronde onderzoeken
AfgerondOmschrijving
De REACT-2 trial: wat is het effect van een direct total body CT scan bij ernstig gewonde trauma patiënten in vergelijking met selectieve CT op indicatie.
How is the prediction of mortality from the Revised Injury Severity Classification, version II (RISC II) in comparison to the Trauma and Injury Severity Score (TRISS) in an independent Evaluation of Major Trauma Patients from Four Dutch Hospitals registered in the Dutch National Trauma Registry (LTR) and the Trauma Register DGU (TR-DGU) simultaneously?
Vergelijking verdeling van multitrauma patiënten UMCG-MZH i.v.m. concentratie van zorg in limburg (MUMC en Zuyderland).
Rijkswaterstaat onderzoekt de volledigheid van haar verkeersongevallenregistratie.
2016In hoeverre vindt er opvang en behandeling van multitrauma’s plaats in non-level 1 traumacentra in Noord Nederland? In kader van Werkgroep Ketenbeschrijving Multitrauma.
2016Leiderschap – Regiofondsproject Teamleiders in acute situaties: Ontwikkeling van een discipline-overstijgende training,   onderzoek Nico Leenstra
2017 Analyse van oudere multitrauma patiënten op basis van LTR gegevens.