Onderzoek

Op basis van onder andere de regionale data van de LTR wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Hierdoor kan de zorg voor traumapatiënten steeds verder worden verbeterd.

Voor onderzoek op basis van de regionale data van de LTR, is het mogelijk aan aanvraag in te dienen bij de onderzoekscoördinator van het AZNN. Het AZNN kan het onderzoek faciliteren of (mede) uitvoeren. In het onderzoeksreglement  is aangegeven hoe een onderzoeksaanvraag kan worden ingediend. Ook is beschreven aan welke eisen het onderzoek moet voldoen.

Reglement verstrekking data LTR traumaregistratie voor wetenschappelijk onderzoek

Lopende en afgeronde onderzoeken