Acute zorgketen kwetsbare ouderen

01 mei 2017


De ketenpartners in de acute zorg hebben in februari jl. besloten de handschoen op te pakken, om vergelijkbaar met de ketenprojecten rondom de complexe spoedstromen (multitrauma, CVA, rAAA), de ketenzorg voor kwetsbare ouderen vooral ook samen met partners uit de VVT sector, zorgkantoor en verzekeraar in kaart te brengen. Vele partijen zijn (sub)regionaal al lang bezig om deze zorg goed te organiseren. Nu is het moment om de verbinding te zoeken en te kijken waar en hoe de samenwerking versterkt kan worden.

Het uitgangspunt voor de kwaliteit van de acute keten is dat de zorg in de regio Noord Nederland voorspelbaar, overal gelijk  en 7×24 uur beschikbaar is. Daarmee sluit het AZNN aan bij de eisenkaders van het Zorginstituut Nederland (ZIN). Om goed in kaart te krijgen welke specifieke aanpak wenselijk is in Noord Nederland om de inrichting van de acute zorg voor kwetsbare ouderen goed te organiseren, wordt het ketenproject uitgezet in een aantal stappen.

Werksessies
Naast interviews met deskundigen organiseert het AZNN twee werksessies in mei en juni, met zo’n 50 deelnemers uit alle schakels van de acute zorgketen voor kwetsbare ouderen. ROAZ-ketenpartners, maar ook de VVT-sector, zorgverzekeraars en zorgkantoren zijn betrokken. Bij de werksessie van  mei ligt de focus op het duiden van de problematiek en de werksessie van juni staat in het teken van oplossingen.

In de werksessies wordt gebruik gemaakt van de methodiek van de patientjourneys. Deze methodiek is gebruikt bij het verkrijgen van input voor de ontwikkeling van het Kwaliteitskader  Spoedzorg, dat naar verwachting in de zomer van 2017 gereed is. De uitkomsten van de werksessies worden eind juni gepresenteerd aan het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland. Na de zomer starten de verbetertrajecten.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht